Tortiglioni

I-078_tortiglioni
#78 - Teflon
Lunghezza/Length
36 - 42 mm
Spessore/Thickness
1,00 - 1,10 mm
Diametro/Diameter
11,5 - 12,5 mm